എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, ഒക്‌ടോബർ 2, ഞായറാഴ്‌ച

പ്രതീക്ഷ (കവിത)

പ്രതീക്ഷ.....

ഓടിയെത്താനാകാഞ്ഞതെന്തേ സമയമേ,
അതോ കാത്തുനിൽക്കാൻ മനസ്സാകാതെയോ..
ഒരുവേളയവൾക്കുമറിയാനാകു‌മായിരുന്നോ
എന്റ പാദങ്ങളവളെ എന്നും പിന്തുടരുമെന്ന്
ഓർമ്മകളേ കുടഞ്ഞെറിയണമെന്നുണ്ട്,പക്ഷെ
എന്നിൽ കുത്തിയിറക്കിയ ആ നഖമുനകളിൽ
പ്രണയമെന്നുമൊരു മായാജാലക്കാരനായിരുന്നു
അവൾക്ക് മനസ് വരാഞ്ഞതോ തിരികെനടക്കാൻ,
അറിയില്ല,പു‌കമഞ്ഞിനുള്ളിലേക്ക് മറയുന്ന
രണ്ട് പാളങ്ങൾ മാത്രം കാണുകയാണ് നീളേ
ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളായിരിക്കുമോ..?
ആവാതിരിക്കട്ടേ കാരണം പിന്നെയുള്ളത്
ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്...എന്നെങ്കിലും കാണാം,
എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ..ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷ മാത്രം...........!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ